Latvijā pārkreditēšana ļauj samazināt ikmēneša kredītmaksājuma apmēru un iegūt izdevīgākus noteikumus visā kredīta atmaksas periodā. Kredītu refinansēšana ir iespējama divos veidos – (1) vienoties ar savu banku par līguma noteikumu maiņu, (2) pārkreditēties uz citu banku vai pie nebanku kreditora, kas spēj piedāvāt izdevīgākus nosacījumus. Turpinājumā aplūkosim, (1) kādos gadījumos pārkreditēšana ir izdevīga, (2) kādi ir priekšnoteikumi un (3) kā pārkreditēties.

Kad pārkreditēšana ir izdevīga?

Prakse liecina, ka pārkreditēšana ir izdevīga daudzās situācijās:

  • paņemts patēriņa kredīts vai ātrais kredīts, bet nespējat to atmaksāt vai vēlaties iegūt labākus nosacījumus;
  • jāapvieno vairāki kredīti (arī patēriņa kredīti un ātrie kredīti pārkreditējoties var tikt pievienoti kopējam kredītam);
  • kreditors nepiekrīt vairāku aizdevumu apvienošanai (studiju kredīts, līzings, patēriņa kredīts, ātrais kredīts), tādējādi neļaujot jums samazināt ikmēneša maksājumus;
  • aizdevējs vienpusēji maina noslēgtā līguma nosacījumus (izmantojot pašreizējā līguma nepilnības);
  • vēlaties pāriet no elastīgas procentu likmes uz fiksēto vai otrādi, taču kreditora piedāvātie nosacījumi nav izdevīgi;
  • vēlaties mainīt līguma nosacījumus, taču aizdevējs tam nepiekrīt vai grib par šo iespēju piemērot nesamērīgus soda procentus;
  • nepieciešams palielināt pašreizējā aizdevuma apmēru, taču aizdevējs tam nepiekrīt.

Statistika liecina, ka problēmas ar ātro kredītu savlaicīgu atmaksu rodas vidēji 15% klientu.  Tā kā procentu likmes šiem aizdevumiem ir krietni vien augstākas nekā jebkuram citam aizņēmumam (100% – 200% gadā), turklāt soda sankcijas un komisijas maksas ātri vien var pārsniegt kredīta apmēru, pārkreditēšana var dot pozitīvu atdevi.  Attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem, pārfinansēšana būs izdevīga tajos gadījumos, kad aizdevuma summa pārsniedz vairākus tūkstošus latu.

Pārkreditēšana vienmēr ir saistīta ar zināmām izmaksām, piemēram, hipotekārā kredīta pārfinansēšanas procesā klientam parasti ir jāsedz virkne papildus izmaksu (maksa par ķīlas vērtējumu, zemesgrāmatas kancelejas nodevas, notāra pakalpojumi, valsts nodeva, komisijas maksa par aizdevuma noformēšanu un izsniegšanu). Teorētiski pastāv iespēja, ka kāda no Latvijā reģistrētajām bankām būt gatava uzņemties šīs izmaksas uz sevis, tādēļ ir vērts aptaujāt vairākas kredītiestādes.

Pārkreditēšanās tiek piedāvāta vairumā Latvijas komercbanku, t.sk. SEB, DNB, Swedbank, kā arī vairākos uzņēmumos. Pirms pieņem lēmumu par pārkreditēšanos salīdzini vairākus piedāvājumus un izrunājies ar savu pašreizējo kreditoru, iespējams, ka sagaidīsi daudz lielāku pretimnākšanu nekā cerēts, sevišķi, ja pieminēsi, ka plāno pārfinansēt aizdevumu pie cita kreditora.

Atkarībā no aizdevuma apmēra pārfinansēšanas izmaksas var sasniegt vairākus simtus latu. Savukārt patēriņa kredītus un ātros kredītus iespējams pārkreditēt krietni lētāk, jo atkrīt visas iepriekš minētās izmaksas. Turklāt saskaņā ar LR likumdošanu patērētāji ir tiesīgi atmaksāt kredītu ātrāk nekā līgumā paredzēts bez papildus komisijas maksām. Reti, kurš meklējot, kur var dabūt kredītu aizdomājas, ka kādreiz varētu būt nepieciešami šādi finanšu pakalpojumi, taču pasaulē refinansēšana veido aptuveni 30% – 50% jaunizsniegto kredītu (pirmskrīzes periodā).

Priekšnoteikumi pārkreditēšanai

Aizdevumu pārkreditēšana ir iespējama no 18 gadiem jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kas spēj izpildīt zināmus priekšnoteikumus. Darījumi finanšu pasaulē, t.sk. kredītu apvienošana vai pāriešana uz citu banku vienmēr ir saistīti ar uzticēšanos. Klientiem, kuriem ir sabojāta kredītvēsture (iepriekš kavēta parādsaistību vai kredītsaistību atmaksa ilgāk par 60 dienām, parādam pārsniedzot ~120 eiro (agrāk 100 ls)), pārkreditēšana bez ķīlas ir krietni vien sarežģītāka un daudzos gadījumos pat neiespējama, jo kreditoram nav pārliecība par aizņēmēja godaprātu.

Viens no risinājumiem šādā scenārijā ir pārkreditācija pret nekustamā īpašuma ķīlu. Protams, mājas, dzīvokļa vai zemes ieķīlāšana ir nepatīkama un riskanta, tieši tādēļ uz šādu soli sadūšojas vien retais Latvijas iedzīvotājs. Salīdzinoši krietni biežāk un arī šķietami drošāk vairākus patēriņa kredītus var nomaksāt, izmantojot kredītu pret auto garantiju. Šis variants ļauj saņemt naudu 1 dienā un turpināt lietot auto arī turpmāk. Procentu likmes ir krietni zemākas nekā ātro kredītu izmaksas vai soda sankcijas, taču daudz augstākas nekā par kredītu prasa komercbankas.

Kā pārkreditēties?

Līguma nosacījumu (procentu likmes, termiņš) notiek uz savstarpējās vienošanās pamata. Piemēram, hipotekārā aizdevuma, pārkreditēšana uz citu banku notiek starp kreditoriem noslēdzot refinansēšanas vienošanos, kas ir trīspusējs dokuments starp abiem kreditoriem un klientu. Dokumentā tiek atrunāts, ka īpašumam tiek uzlikta dubulta hipotēka. Brīdi, kad nauda ir pārskaitīta un saistības nokārtotas pirmais kreditors nodzēš savu hipotēku (zemesgrāmatā reģistrēto apgrūtinājumu) un aizņēmējs turpina maksāt atlikušo summu atbilstoši jaunā līguma nosacījumiem. Ja īpašuma vērtība ir  mainījusies, jaunais kreditors var prasīt veikt atkārtotu vērtēšanu. Savukārt patēriņa kredīti un ātrie kredīti tiek refinansēti vēl vienkāršāk. Jaunais kreditors vienkārši nomaksā visu summu klienta vārdā un aizņēmējs sāk maksāt pārfinansēto kredītu uz jaunajiem noteikumiem.

Kādas ir izmaksas ?

Visiem, kas vēlas izmantot pārkreditēšanos, ir jārēķiņas, ka pakalpojums ir saistīts ar zināmām izmaksām. Jaunajam aizdevējam šādi darījumi saistās ar risku un šī iemesla dēļ no klientiem tiek prasīta komisijas maksa par līguma noformēšanu. Atkarībā no izvēlētā varianta un darījuma apjoma, summa var svārstīties no dažiem desmitiem eiro, līdz pat vairāk kā tūkstots eiro. Komisijas maksa tiek noteikta, ņemot vērā kredīta summu un piemērojot noteiktu koeficientu, kas tiek izteikts procentos. Jārēķinās, ka komisijas maksa var būt robežās no 0,5% līdz 3% no darījuma vērtības.