1.Portālā ievietotā informācija ir informatīva un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pirkt vai pārdot kādu no pakalpojumiem vai produktiem.

2. Portāla kolektīvs dara visu maksimāli iespējamo, lai nodrošinātu, ka šeit ievietotā informācija ir objektīva un patiesa, taču pilnīga izvairīšanās no kļūdām vai informācijas atjaunošana 24/7 diemžēl nav iespējama.

3. Šeit ievietotā informācija ir balstīta uz atklātiem, brīvi pieejamiem avotiem, kas ir uzskatāmi par patiesiem, taču mēs neesam veikuši speciālas pārbaudes, lai par to pārliecinātos. Katrs lietotājs pats personīgi ir atbildīgs par alternatīvu informācijas avotu izpēti un analīzi, kā arī par tīšām vai netiešām sekām, ko var radīt portālā ievietotās informācijas izmantošana.

4. Portāla attīstība var tikt sekmēta ar reklāmu izvietošanu, izvietojot saites (hyperlinks) vai reklāmas banerus, tādējādi nodrošinot piekļuvi trešo pušu (reklāmdevējiem) precēm vai pakalpojumiem. Par trešo pušu vietņu saturu ir atbildīgs katrs konkrētās vietnes īpašnieks.

5. Reklāmdevēju piedāvāto pakalpojumu vai produktu cenas var atšķirties no nosacījumiem, kas tiek piemēroti jaunajiem klientiem brīdī, kad tos aplūko portāla apmeklētājs. Pirms darījuma noslēgšanas lietotājam ir jāveic pārbaude par cenas atbilstību.

6. Portālā ievietotā informācija, tā struktūra un noformējums ir vietnes īpašums un ir aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Iepriekšminētā informācija nevar tikt pārpublicēta bez īpašnieku rakstiskas atļaujas ne pilnīgi, ne daļēji, taču lietotājiem ir tiesības izmantot portālā ievietoto informāciju privātām vajadzībām, nekomerciāliem mērķiem.

7. Portāla saistību atruna ir spēkā no tās publicēšanas brīža un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

8. Portālā ievietotās informācijas izmantošana tiek uzskatīta par piekrišanu saistību atrunā minētajiem nosacījumiem.

Ja nepieciešams ātrais kredīts, aplūkojiet portāla sākumlapu.