Ātrie kredīti internetā ir pieejami salīdzinoši viegli un īstermiņā pat bez procentiem (skat. atraiskredits.com sākumlapu), taču soda naudas un soda sankcijas, ja nokavē termiņu ir ļoti stingras. Latbākā izvēle situācijās, kad nav iespējams atmaksāt visu parādu savlaicīgi, ir samaksāt par līguma termiņa pagarināšanu uz 1 mēnesi (līdz 25% no kredīta summas). Kas notiek, ja kredīts netiek pagarināts, par to raksta turpinājumā. 

Soda naudas un soda sankcijas, ja nokavē termiņu ātrajiem kredītiem

Visi Latvijā pieejamie ātrie kredīti liek klientiem maksāt soda naudas un soda sankcijas gadījumos, kad kredīts netiek atmaksāts noteiktajā termiņā un netiek saņemta maksa par līguma pagarināšanu. Atkarībā no kreditora nosacījumiem, soda nauda var būt robežās no 0,5% līdz 1% no neatmaksātā aizdevuma summas dienā. Teorētiski iespējamas vēl lielākas soda sankcijas, taču praksē tas nav novērots. Lielākā daļa no kreditoriem ir nosolījušies soda sankcijas nepalielināt virs 100% no kredīta kopējās summas. Piemēram, paņemot 100 Ls kredītu sliktākajā gadījumā būtu jāatmaksā 100 Ls + komisijas maksa par kredīta izmantošanu + soda sankcijas (līdz 100 Ls) par saistību nepildīšanu. Protams, šajos aprēķinos netiek iekļauti parādu piedzinēju izdevumi, kas samērā viegli var pārsniegt noteikto 100% slieksni.

Kā notiek soda naudu un soda sankciju piedzīšana praksē

Tuvojoties kredīta atmaksas termiņa beigām (3 – 7 dienas), kreditors nosūta klientam īsziņu un vēstuli uz epastu, kurā aicina atmaksāt parādu savlaicīgi. Ja tas netiek izdarīts, tiek sūtīta vēl viena vēstule, kurā tiek norādīta maksa par līguma termiņa pagarināšanu, kā arī sniegta informācija par soda naudām un soda sankcijām. Apstākļos, kad klients nereaģē un parāda summa sasniedz noteiktu slieksni (parasti 100 Ls vai 30 – 60 dienas), parāds tiek nodots parādu piedzinējiem, ar kuriem kreditoram ir noslēgts savstarpējās sadarbības līgums. Šajā brīdī sākas jau pavisam cita dinamika, jo parādu piedzinēji saņem atalgojumu par katru veikto darbību. Piemēram, vēstules izsūtīšana – līdz 25 Ls, parāda piedziņa – % no parāda apjoma u.t.t. Šis ir galvenais iemesls, kādēļ ātrie kredīti, soda sankcijas un soda naudas ārkārtīgi ātri sasniedz lielu summu.

Vēl dažus gadus iepriekš soda sankcijas ātrajiem kredītiem viegli varēja pārsniegt vairākus tūkstošus procentu, taču tas nebija samērīgi ar pārkāpuma smagumu. Saskaņā ar Civillikumu šādos gadījumos klients būtu tiesīgs maksāt tikai likumiskos procentus (6%), taču tiesu prakse liecina, ka likumdošanas interpretācija nebija tik viennozīmīga. Ņemot vērā šo apstākli, 2013. gadā tika veiktas izmaiņas likumdošanā, kas atrisināja neskaidros jautājumus, būtiski samazināja procentu likmes, soda naudas un soda sankcijas. Tā rezultātā ātrie kredīti kļuva grūtāk pieejami (samazinājās kreditoru peļņas iespējas uz citu nelaimes rēķina), bet reizē arī daudz izdevīgāki.