Tas, kā atmaksāt ātros kredītus, ja nav finansiālas grūtības ir skaidrs ikvienam. Šoreiz aplūkosimā kā tikt laukā no ātro kredītu parādiem pat situācijās, kad tas liekas neiespējami.

Instrukcija kā atmaksāt ātros kredītus, ja radušās problēmas

Par problemātiskiem ātro kredītu uzņēmumu klientiem tiek uzskatīti tie aizņēmēji, kas kavē parāda atmaksu ilgāk par 30 dienām. Ja jums ir radušās problēmas ar ātro kredītu atmaksu, var noderēt pārkreditācija jeb kredītu apvienošana, taču tas nav vienīgais risinājums.

Situācijās, kad ir paņemti vismaz divi kredīti no Latvijas nebanku kredītu asociācijas biedriem*, iespējams, variet vienoties par pakāpenisku kredīta atmaksu. Šī vienošanās attieksies tikai uz kreditoriem, kas ir asociācijas biedri (sarakstu skat. raksta beigās), pie nosacījuma, ka parādnieks pilda vienošanās pausto apņemšanos maksāt vismaz 5% no kopējā kredīta summas ik mēnesi.

Lai sastādītu pakāpenisku atmaksas grafiku Latvijas nebanku kredītu asociācija, lūdz klientiem iesniegt pieteikumu ar vairākiem pielikumiem. Pieteikums ir jānosūta uz epastu palidzība@ nebankukrediti. lv vai jānogādā personīgi (Vaļņu 5-1, Rīga). Iesniegumam ir jāpievieno  pases vai ID kartes kopija, izziņa no VSAA par sociālajām iemaksām, bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem.

Saņemot klienta iesniegumu, tiek automātiski apturēts soda naudu pieaugums un par saņemto iesniegumu tiek informēti visi asociācijas biedri. Desmit darba dienu laikā asociācija izskata iesniegumu un sazinās ar parādnieku. Pozitīva lēmuma gadījumā vienošanās tiek parakstīta asociācijas telpās (uz parakstīšanu līdzi jānem pase vai ID karte).

Kas notiek, ja parāda piedziņā jau ir iesaistīti tiesu izpildītāji ?

Ja parādniekam pie durvīm jau klauvē tiesu izpildītāji, tad ir iespējami divi turpmākie darbības varianti:

  • tiesu izpildītājs ir izsūtījis uzaicinājumu atmaksāt parādu  –  asociācija mēģina panākt vienošanos ar tiesu izpildītājiem tpar viņu izmaksu iekļaušanu parāda atmaksas grafikā;
  • tiesu izpildītāji ir uzsākuši parādu piedziņas procesu – asociācija izvērtē, vai ir lietderīgi slēgt vienošanos par pakāpenisku kredīta atmaksu.

Īpaši noteikumi un nosacījumi

Ja iepriekš esiet slēguši vienošanos ar kādu konkrētu aizdevēju par saistību izpildi, kas paredzēja atšķirīgus noteikumus, vecās vienošanās joprojām būs jāpilda. Attiecībā uz aizdevējiem, kas neietilpst Nebanku kredītu asociācijā (Minicredit, Sohocredit u.c.) jums ir jācenšas panākt individuāla vienošanās. Konsultācijas par šiem jautājumiem variet mēģināt saņemt no Patērētāju tiesību un aizsardzības centra (bez maksas), kas ir galvenā ātro kredītu uzraudzības institūcija Latvijā.

Papildus informācija

Jūs variet atrast iesniegumu un uzzināt vairāk par kredītu pakāpenisku atmaksu, apmeklējot Latvijas nebanku kredītu asociācijas mājas lapu.

*Latvijas nebanku kredītu asociācija ietilpst -Sms Credit, Vivus, Via SMS, OpenCredit, Kredīts 7, Kredīts 365, Crediton, Finanza, Green credit, E-finance, Iespēju kredīts, Atrais un Latvijas Ātro kredītu devēju asociācija.