Latvijas likumdošana ir draudzīga pret bankām, kreditoriem un privātiem aizdevējiem, bet samērā vāji aizsargā aizņēmēju tiesības. Izņēmums ir maksātspējas likums, kas ļauj izkļūt no parādu valga dažu gadu laikā, pie nosacījuma, ka ir pietiekoši līdzekļi, lai segtu procedūras izmaksas un pēc tam vēl spētu izdzīvot no pāri palikušās naudas. Šajos apstākļos daudziem kā cerību stars liekas kredīta atmaksas noilgums, taču kā ir patiesībā ? 

Kad iestājas kredīta atmaksas noilgums ?

Naudas kredīta atmaksai parasti netiek piemērots noilgums, taču ir kāds izņēmums. Laika posmā no neatkarības atgūšana līdz 2009. gada 31. decembrim parāds bija spēkā 10 gadus, bet sākot no 2010. gada 1. janvāra 3 gadus, pie nosacījuma, ka aizdevējs neliekas ne zinis par parāda piedziņu. Ko tas nozīmē ? Gadījumā, ja esiet kādam parādā un trīs (desmit) gadu laikā aizdevējs vai tā pilnvarotā persona nav atgādinājusi par parāda esamību, iestājas noilgums un parāds vairs nav jāatmaksā. Tajā pašā laikā, ja tiek izsūtīta atgādinājuma vēstule vai  jūs jebkurā citā veidā tiekat informēts par parāda esamību, kredīta atmaksas noilgums automātiski pagarinās.

Svarīgi gan ņemt vērā, ka iepriekšminētie termiņi attiecas uz tiem gadījumiem, kad parāds ir izveidojies pret juridisku personu (A/S, SIA, IK). Attiecībā uz parādiem pret privātām personām parāds joprojām ir spēkā 10 gadus.

Jautājumu gadījumā iesakām konsultēties ar kompetentu juristu.

Kas notiek, ja par parāda esamību ir atgādināts tikai mutiski ?

Saskaņā ar LR Civillikumu arī mutiska vienošanās, t.sk. mutisks atgādinājums ir juridiski saistošs. No otras puses, situācijās, kad nav liecinieki un juridiski saistoši dokumenti, var rasties strīdus situācija, kas jārisina tiesai. Grūti spriest, vai kredīta atmaksas noilgums parādam iestātos apstākļos, kad lieta nonāk līdz tiesai. Pirmkārt, ir skaidri saskatāma aizņēmēja vēlme un motivācija sniegt nepatiesu informāciju (kredīta atmaksas noilgums), no otras puses, likumdošana šādu normu paredz.

Kādi ir alternatīvi risinājumi ?

Izvairīšanās no saistībām, dotā vārda neturēšana un arī kredīta saistību nepildīšana nav tas labākais variants, kā risināt savas problēmas. Katram būtu jāuzņemas atbildība par iepriekš veiktajām darbībām, t.sk. kļūdainām. Aizņemšanās, lai segtu iepriekšēju saistību izpildi var šķist vilinoša, taču būtībā nozīmētu kredīta saistību pārnešanu uz tālāku periodu. Tā rīkojas daudzas pasaules valstis, taču privātpersonām tas ilgtermiņā nav izdevīgi.

Ja visi striķi trūkst un atmaksāt aizdevumu savlaicīgi nav iespējams, piesakieties maksātnespējai. Negaidiet, kad iestāsies atmaksas noilgums. Saskaņā ar psihologu pētījumiem, ilgtermiņa kredīts var izraisīt ķermenī tādu pat reakciju kā hroniska slimība. Dzīvojiet veseli, dzīvojiet aktīvi, uzņemieties atbildību par savu dzīvi.