Minimālā alga Latvijā ir pati mazākā atlīdzība darba ņēmējam par vienu mēnesi, pieņemot, ka pilna darba diena ir astoņas stundas (40 stundas nedēļā). Saskaņā ar dažādiem pētījumiem minimālā alga ik mēnesi tiek ieskaitīta aptuveni 200 tūkstošiem Latvijas darba spējīgo iedzīvotāju.

Cik liela ir minimālā alga Latvijā ?

Kopš neatkarības atjaunošanas minimālā alga absolūtos skaitļos ir pieaugusi 40 reizes. Tas, protams, nenozīmē, ka tagad esam 40 reizes bagātāki, bet atspoguļo inflācijas tendences un izmaiņas minimālās algas aprēķiņāšanas metodikā. Šobrīd, 2013. gadā minimālā alga ir 200 LVL, bet plānots, ka 2014. gadā tā pieaugs līdz 220 LVL.

Kas nosaka minimālās algas apmēru ?

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu minimālās algas apmēru nosaka valsts augstākā izpildvara – Ministru kabinets. Jau tradicionāli mazākās iespējamās algas apmērs tiek noteikts Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”. Savukārt šie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz Darba likuma 61. pantu, kas nosaka, ka:

  1. Minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu.
  2. Minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālo stundas tarifa likmi nosaka Ministru kabinets.
  3.  Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 Vai es varu saņemt mazāk par minimālo algu ?

Iepriekš jau secinājām, ka standarta minimālās algas apmērs tiek noteikts, pieņemot, ka darba ņēmējs strādā 40 stundas nedēļā (pilnu darba nedēļu). Darba vietās, kur darba ņēmējs ir pakļauts paaugstinātam riskam, kā arī pusaudži drīkst strādāt tikai 7 stundas dienā (35 stundas nedēļā). Šīs kategorijas darba ņēmējiem minimālā stundas tarifa likme ir 1,375 LVL. Ņemot vērā visu iepriekš minēt un dzīvošanas izmaksas Latvijā, nav nekāds pārsteigums, ka aizvien vairāk iedzīvotājiem ir vajadzīgs ātrais kredīts ar minimālo algu. Steidzami jāamaksā neparedzēts rēķins, jāsalabo auto vai vajadzīgs neliels aizdevums līdz algai. Visās šajās situācijās mazie kredīti var tikt izmantoti, taču jāatcerās, ka nauda būs arī jāatmaksā. Ja plāno aizņemties, dari to atbildīgi.

Ja tavā darba līgumā ir noteikts, ka ik mēnesi saņemsi minimālo algu, tad Tev ir tiesības to saņemt arī tajos

minimālā alga

mēnešos, kad ir mazāks dienu skaits, piemēram, februārī. Saskaņā ar LR likumdošanu darba devējam ir pienākums mēnešos ar mazāku dienu skaitu mākslīgi paaugstināt darba algu līdz līmenim, kas sasniedz minimālās algas apmēru.

Vienīgā iedzīvotāju kategorija, kas saņem krietni mazāk par minimālo algu ir notiesātajiem. Saskaņā ar Latvijas sodu izpildes kodeksa 56.16. pantu minimālā stunda tarifa likme notiesātajiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem notiesātajiem ir 50% no minimālās stundas tarika likmes (apmēru skat. iepriekš).

Samazinātās minimālās algas apmēru likumdevējs pamato ar nepieciešamību veicināt notiesātā pāraudzināšanu. Darbs un atalgojums par to šajā izpratnē tiek traktēts kā pasākums, kura mērķis nav gūt atbilstošu atalgojumu.

Minimālās algas attīstības dinamika 1992. – 2014.
Gads Minimālā alga (LVL) 
1992  5,00
1992  7,50
1993  15,00
1994  22,50
1994  28,00
1996  38,00
1998  42,00
1999  50,00
2002  60,00
2003  70,00
2004  80,00
2006  90,00
2007  120,00
2008 160
2009 180
2010 180
2011 200
2012 200
2013 200
2014 225 (320 eiro)
Kopsavilkums

Kopumā var droši apgalvot, ka minimālā alga Latvijā neseko reālajiem dzīves apstākļiem un nodrošina tikai to, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju ir spiesti dzīvot nabadzībā. Ja preču un pakalpojumu cenas Latvijā ir tādas pašas kā Rietumeiropā, kādēļ uzņēmēji apgalvo, ka nevar maksāt lielākas algas ? Teorētiski, to var skaidrot ar mazāku iekšēju tirgu, bet vairāk gribas domāt, ka to veicina darba devēju alkatība. Protams, visiem apgalvojumiem ir iespējami izņēmumi. Ja Tu saņem minimālo algu un esi līdzīgās domās, atraksti. Iespējams, ka tavu stāstu publicēsim.