Vēl pirms 10 gadiem kredīts bija vien retajam. Šobrīd aizdevums bankā vai kādā uzņēmumā ir jau vairākiem simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Mazie kredīti – patēriņa kredīti, sms kredīti un ātrie kredīti parasti nepārsniedz 100 Ls – 1000 Ls, turpretim hipotekārā kredīta apmērs var viegli pārsniegt 50 un 100 tūkstošus latu. Naudas atmaksas termiņš ilgtermiņa kredītiem, bieži vien, sasniedz pat 40 gadus, kas ilgāk padomājot ir vienkārši neprāts, jo neviens pat nezina, vai tik ilgi vispār nodzīvos. Vai kredīts dzēšas klienta nāves gadījumā, kas notiek ar mantiniekiem un aizdevuma līgumu par to turpinājumā.

Kas notiek, ja klients nomirst pirms kredīta nomaksas

Saskaņā ar LR Civillikumu mantinieki, pārņemot mantojumu pārņem arī visas saistības. Ja aizgājēja tuvinieki vēlas pretendēt uz mantojumu, tad viņiem ir jārēķinās, ka būs arī jāturpina segt nenomaksātās kredīta saistības. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izvērtēt, vai kopējais mantojuma apmērs nav lielāks par kredītsaistībām un, vai mantojuma saņemšana vispār ir tā vērta. Piemērs – aizgājēja kredītsaistības veido 15`000 Ls, bet kopējais mantojuma novērtējums sastāda vien 8`000 Ls. Teorētiski mantojumam nav vērts pieteikties, tajā pašā laikā ir skaidrs, ka ne jau visas lietas var novērtēt tikai naudā. Katram priekšmetam papildus piemīt sava sentimentālā un emocionālā vērtība, kas var būt būtiski augstāka nekā finansiālais novērtējums.

Kas notiek, ja mantojam neviens nepiesakās ?

Apstākļos, kad aizgājējam nav mantinieki vai neviens mantojumam nevēlas pieteikties, aizdevējam pastāv divi varianti – (1) dzēst kredītu (aizdevumam nav ķīla), (2) pārņemt ķīlu un dzēst kredītu no bilances. Atkarībā no ķīlas vērtības un tā, cik liela kredīta daļa ir atmaksāta pastāv iespēja, ka aizdevējs ir gan ieguvējs, gan zaudētājs. Pieņemot gala lēmumu, nedrīkst aizmirst, ka pārņemot mantojumu ir jāmaksā arī valsts nodeva, kuras apmērs ir būtiski mazāks pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, bet krietni augstāks tādām trešajām personām kā naudas aizdevēji.

Lai mazinātu savu risku, liela daļa aizdevēju pirms līguma apstiprināšanas pieprasa aizņēmējam noslēgt ne tikai īpašuma apdrošināšanu, bet arī dzīvības apdrošināšanas līgumu, kur kā vismaz daļējas atlīdzības guvējs tiek norādīts kredīta devējs. Praksē tas tiek realizēts situācijās, kad ķīlas vērtības pārsniedz 5 – 10 tūkstošus latu.

Kā pasargāt tuviniekus no ķīlas zaudēšanas nāves gadījumā ?

Viens no vienkāršākajiem veidiem kā palielināt tuvinieku drošību apgādnieka nāves gadījumā ir dzīvības apdrošināšana. Latvijā privātpersonu vidū šis pakalpojums nav sevišķi populārs, taču, pieaugot iedzīvotāju informētībai un izpratnei par apdrošināšanas nozīmi, dzīvības apdrošināšana kļūst aizvien pieprasītāka. Līderi apdrošināšanas tirgus segmentā gan joprojām ir auto apdrošināšana un nekustamā īpašuma apdrošināšana.

Otra iespēja, kā paaugstināt ģimenes materiālo drošību ir īpašumu pārrakstīšana uz ģimenes locekļiem. Ja uz jūsu vārda ir ņemts kredīts, ir vērts apsvērt iespēju pārrakstīt dzīvokli vai auto uz sievas/vīra vai bērnu vārda.

Kopumā kredīta atmaksa nāves gadījumā var iespējama bez problēmām, ja iepriekš ir veikti vairāki piesardzības pasākumi. Papildus tam vērts pieminēt arī pārkreditācijas iespējas. Ne vienmēr iepriekš ņemtais naudas aizdevums ir noslēgts uz izdevīgiem nosacījumiem, tādēļ pārkreditācija var palīdzēt ietaupīt ievērojamu naudas summu.