Aizņemšanās internetā ir izdevīga, taču tikai tiem, kas zina, ko dara un spēj atmaksāt parādu līgumā noteiktajā termiņā. Pirmais aizdevums ir pieejams lētāk vairākos uzņēmumos, taču daļai no aizņēmējiem nākas piedzīvot situācijas, kurās naudu atdot laicīgi nav iespējams. Praksē tas nozīmē, ka ir iespējami trīs scenāriji:

  • jāpagarina kredīta līguma darbības termiņš (maksas pakalpojums);
  • jāmaksā soda nauda par saistību nepildīšanu (ja nespēj izpildīt pirmo nosacījumu);
  • jāvienojas ar aizdevēju par parāda atmaksas grafika sastādīšanu.

Šoreiz pievērsīsimies tieši trešajam variantam, detalizētāk apskatot aizdevēja – VIVUS līgumā iekļautos parāda atmaksas grafika nosacījumus.(Atruna – katram aizdevējam, t.sk. vivus ir tiesības mainīt līguma tekstu tik bieži, cik nepieciešams. Lai izvairītos no pārpratumiem, pirms līguma noslēgšanas vienmēr izlasiet to līdz beigām.)

Ko paredz Vivus parāda atmaksas grafiks ?

Saskaņā ar LR likumdošanu kredītņēmējiem ir tiesības atmaksāt parādu pirms noteiktā termiņa. Aizdevējs šādā gadījumā nevar pieprasīt nekādu papildus maksu. Problemātiskos gadījumos daļa aizdevēju, t.sk. Vivus piedāvā parādniekiem sastādīt kredīta atmaksas grafiku, kas nosaka, cik un, kādos datumos ir jāveic kredīta maksājumi. Ņemot vērā, ka grafika sastādīšana ir saistīta ar papildus darbu aizdevēji parasti pieprasa maksu par dokumentu noformēšanu.

VIVUS prasītā komisijas maksa, maksājot saskaņā ar parāda atmaksas grafiku

Kredītlīnijas summa LVL

Ikmēneša komisijas apmērs LVL

5.00 – 50.00

2.50

51.00 – 100.00

5.00

101.00 – 250.00

7.50

251.00 – 400.00

10.00

401.00 – 1000.00

15.00

Saskaņā ar līguma nosacījumiem parādnieka kredītmaksājumi tiek izlietoti parāda segšanai šādā secībā:

  1. komisijas maksa par grafika maksājumu;
  2. nokavējuma procentu summa;
  3. kredīta procenti;
  4. pamatsummas maksājums.

Praksē tas nozīmē, ka situācijās, kad ir iekrājies parāds pret Vivus vai kādu citu aizdevēju ātrais patēriņa kredīts būs daudz dārgāks nekā sākotnēji plānots. Ņemot vērā, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju var atļauties kredīta atmaksai veltīt ļoti ierobežotus naudas līdzekļus, ir vērts apsvērt iespēju problēmu gadījumos izmantot tādu pakalpojumu kā pārkreditācija jeb kredītu apvienošana. Šis pakalpojums ļauj aizņemties uz mazākiem procentiem, lai segtu citas saistības. Rietumeiropā šis darījuma veids tradicionāli veido lielāko daļu no jaunajiem, izsniegtajiem kredītiem.